Zatwierdzenie projektu budowlanego

Zatwierdzenie projektu budowlanego

Warto jest mieć zatwierdzony projekt budowlany. Na początku dochodzi do ustaleń pomiędzy inwestorem, jak i architektem. Dzięki temu mają oni możliwość prowadzenia działań związanych z utworzeniem odpowiedniego dla inwestora projektu budowlanego. Ma on odpowiadać jego wymaganiom budowlanym, czy też ustaleniom kosztowym. Naruszenie działań prawnych należy zaznaczyć, że wtedy właściwy organ jest w stanie nałożyć obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, w określonym terminie. Organ właściwy może zdecydować się na wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeśli budowa została zakończona, jak i zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót. Decyzja związana z zatwierdzeniem projektu i wznowienia prac, wcześniej zostaje przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ocena oddziaływania na jego ochronę, udział społeczeństwa w ochronie środowiska, jak i nałożony jest obowiązek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Dzięki temu wszelkie prace budowlane zostaną przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie. Ma to na celu także kontrolę prac budowlanych. Poza tym zatrudnienie odpowiedniego kierownika również ma wpływ na jakość takiej budowy. Dlatego dobrze będzie brać pod uwagę preferencję osób, które mają być odpowiedzialne za taki projekt budowlany.