Zastosowanie blokad okiennych

Zastosowanie blokad okiennych

Każde otwierane skrzydło okienne powinno być wyposażone w urządzenie umożliwiające zablokowanie otwartego okna w dowolnym położeniu. Brak takiego urządzenia może być przyczyną wybicia szyb przez zatrzaskujące się okno pod wpływem przeciągu, a nawet nieszczęśliwego wypadku, gdy na oknie stoją doniczki z kwiatami. Oddawanie do użytku mieszkania z reguły mają zamontowane na oknach takie blokady. Wyjątek stanowią tu budynki wyposażone w okna tzw. fińskie, których poszczególne skrzydła można normalnie otwierać albo po przesunięciu dźwigni długiego zawiasu i przełączeniu dźwigni znajdującej się u dołu ramy, uchylać od góry, w kierunku wnętrza pomieszczenia. Okna te nie mają blokad. Warto więc jest się udać do sklepu z okuciami budowlanymi i nabyć blokady do wszystkich skrzydeł okiennych. Blokada składa się ze stalowego wspornika zamocowanego do ościeżnicy okna czterema długimi wkrętami, do którego przynitowany jest okrągły wysięgnik. Na wysięgniku tkwi obudowa z mimośrodem zaopatrzonym w dźwignię do blokowania. Obudowa mimośrodu połączona jest masywnym wkrętem z elementem mocującym ją do skrzydła okna, który jest przykręcony trzema wkrętami. Zamontowanie blokady polega na przykręceniu jej elementów do ościeżnicy i ramy skrzydła. Należy tu zwrócić uwagę na zachowanie odległości pomiędzy osią zawiasów i nitem mocującym wysięgnik, która powinna wynosić 136 mm oraz odległości od osi zawiasów do wkrętu mimośrodu – 176 mm. Otwierając okno należy zwolnić dźwignię mimośrodu a po ustawieniu skrzydła przekręcić dźwignię powodując zaciśnięcie mimośrodu na wysięgniku. Blokada nie przeszkadza również w uchylaniu fińskiego okna pod warunkiem zluzowania dźwigni mimośrodu. Niewielkie przesunięcie osi obrotu od osi wysięgnika jest w tym przypadku kompensowane znacznym luzem w oprawie mimośrodu.