Właściciel sąsiedniej nieruchomości

Właściciel sąsiedniej nieruchomości

Prace przygotowawcze są bardzo ważne. Należy zaznaczyć, że uzyskanie w tym kierunku odpowiedniego zezwolenia od właściciela sąsiedniej nieruchomości wydaje się być bardzo ważne. Wykonywanie prac przygotowawczych, robót budowlanych istotne jest wejście do sąsiedniego budynku, lokalu, czy na teren sąsiedniej nieruchomości. Dlatego tutaj inwestor jest zobowiązany przed rozpoczęciem takich robót uzyskać odpowiednią zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku, czy lokalu na wejście. Musi on uzgodnić sposób, zakres, jak i terminy korzystania z tych obiektów, ewentualną rekompensatę z takiego tytułu. Jeśli dochodzi do pewnych niezgodności warunków, to w drodze decyzji dochodzi do rozstrzygnięcia, złożenia wniosku. W momencie uznania zasadności wniosku inwestora, to właściwy organ ma na celu określenie granic niezbędnej potrzeby, warunków korzystania z sąsiedniego budynku, nieruchomości, lokalu. Zaprezentowanie takich prac w momencie wykonywania projektu budowlanego wydaje się być bardzo naturalne. Dzięki temu prace przedstawiają się na wysokim poziomie, gdy posiadamy wpływ na przebieg takich pracy, czyli w pewnym stopniu prowadzimy nadzór budowlany. Takie działania powinny być poprzedzone odpowiednimi ustaleniami. Będziemy mogli ocenić, w jaki sposób postarać się o utworzenie, a następnie o zatwierdzenie danego projektu, czy już obiektu budowlanego. Następnie kontrola będzie mogła to jeszcze wykazać.