Preferencyjne kredyty mieszkaniowe

Preferencyjne kredyty mieszkaniowe

Na realizację projektu budowlanego z własnych środków pieniężnych decydują się nieliczni. Finalna cena takiego przedsięwzięcia oscyluje wszak koło kilkuset tysięcy złotych. Taka suma jest niemożliwą do przekroczenia barierą dla większości indywidualnych inwestorów na rynku budowlanym. Dlatego takie osoby muszą szukać innych źródeł finansowania takiej inwestycji. Zazwyczaj ostateczny wybór pada na instytucje bankowe. Uzyskanie kredytu hipotecznego czy też budowlano-mieszkaniowe nie jest już takie proste, jak było jeszcze przed kilku laty. Obecnie banki bardzo uważnie przyglądają się sylwetkom finansowym osób zgłaszających wnioski o przyznanie im takiej pomocy. Na mocy nowych przepisów prawnych skróceniu ulega także maksymalny czas kredytowania tego rodzaju kredytów. Po wejściu w życie nowych przepisów będzie to trzydzieści pięć lat. Zmieniają się także zasady dotyczące posiadanego wkładu własnego. Do tej pory często kredyt mieszkaniowy można było zakładać bez posiadania nawet złotówki wkładu własnego. Po zmianie przepisów każdy kredytobiorca będzie zmuszony do wykazania się, co najmniej piętnastoma procentami wkładu własnego. Taka zmiana przepisów ma pozytywnie wpłynąć na obie strony transakcje. Bank będzie ponosił mniejsze ryzyko kredytowe, natomiast kredytobiorca nie będzie zmuszony do spłaty dodatkowych opłat.