Prawidłowe układanie parkietu

Prawidłowe układanie parkietu

Prawidłowe, równe ułożenie parkietu jest znacznie trudniejsze niż ułożenie podłogi z desek, choćby ze względu na konieczność dobrania słojów drewna w deszczułkach podłogowych, konieczność starannego wyrównania podłoża oraz dużą liczbę elementów podłogi. Deszczułki podłogowe – najczęściej bukowe lub dębowe – sprzedawane są w sklepach z artykułami drzewnymi. Po zakupieniu należy je przesuszyć tak jak deski, gdyż położenie klepek wilgotnych spowoduje w krótkim czasie powstanie szczelin między nimi i konieczność tzw. przekładania. Deszczułki podłogowe przykleja się do podłoża betonowego najlepiej klejem. Przed użyciem klej należy nieco rozcieńczyć dodając do niego niewielką ilość wody (150 ml na 1 kg kleju) i energicznie mieszając, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej trzeba zużyć w ciągu nie więcej niż godziny, gdyż po tym czasie gęstnieje. Inna metoda mocowania parkietu do podłogi polega na przyklejaniu go za pomocą gorącego, płynnego lepiku, czego jednak we własnym zakresie wykonywać nie należy, ze względu na niebezpieczeństwo pożaru, a nawet wybuchu, który może nastąpić podczas podgrzewania lepiku. Do wyrównania powierzchni podłoża pod parkiet używa się zaprawy cementowej. Wyrównanie płaszczyzny podłoża sprawdza się za pomocą długiej, równej listwy. Jeżeli wyrównanie jest wystarczające, można przystąpić do układania parkietu – w kwadraty lub w tzw. jodełkę. Ułożenie w kwadraty jest znacznie łatwiejsze do wykonania, a jednocześnie tworzy wyglądającą szachownicę. Układanie parkietu rozpoczyna się od przygotowania niewielkiego arkusza dość sztywnej, ale cienkiej tektury i ułożenia na nim niewielkiego fragmentu podłogi.