Podstawowe materiały konstrukcyjne budynków

Podstawowe materiały konstrukcyjne budynków

Najstarszym materiałem na konstrukcje budowlane jest drewno. Do II wojny światowej drewniane budynki wznoszone były przeważnie na wsi lub w osiedlach podmiejskich. Obecnie nie do pomyślenia jest stosowanie drewna na konstrukcję ścian, ze względu na jego deficyt, mając oczywiście na myśli budownictwo ogólne, a nie indywidualne. Najlepszym materiałem budowlanym, służącym do wznoszenia zarówno ścian konstrukcyjnych, jak i ścianek działowych, jest cegła. Rozróżnia się cegły pełne i tzw. Dziurawki – cegły z otworami o różnym kształcie, które zmniejszają ciężar konstrukcji i zapewniają – przy odpowiednim ułożeniu – utworzenie zamkniętych komór powietrznych poprawiających dźwiękochłonność muru i izolację termiczną. Cegłę dziurawkę stosuje się prawie wyłącznie na ścianki działowe, ze względu na mniejszą wytrzymałość tych cegieł na ściskanie niż cegieł pełnych. Konstrukcje z cegły są znacznie droższe niż betonowe, a ponadto wymagają znacznie większego nakładu pracy podczas budowy. Pustaki natomiast, są wykonywane z zaprawy cementowej z dodatkiem kruszywa, żużla itp. Są one znacznie większe niż cegły, do łączenia ich podczas budowy używa się wyłącznie zaprawy cementowej. Konstrukcja z pustaków wymaga specjalnej technologii, ze względu na ich różną wytrzymałość w kierunkach prostopadłych do ścianek pustaków. Pianobeton, zwany inaczej betonem spienionym lub siporeksem, jest to materiał budowlany odlewany w bloki z zaprawy cementowej. Do płynnej zaprawy dodaje się odpowiednie preparaty powodujące spienienie. Po związaniu cementu (w podwyższonej temperaturze) tworzy się rodzaj sztywnej i odpornej mechanicznie „gąbki” betonowej, odznaczającej się niezwykłą lekkością i znakomitymi właściwościami izolacyjnymi. Pianobeton jest powszechnie używany zarówno w budownictwie wysokim, jak też przy budowie domków jednorodzinnych.