Osłony na grzejniki

Osłony na grzejniki

Do każdego typu umeblowania można łatwo dostosować osłony grzejników, zasłaniające nieefektywne elementy grzejne, których dodatkową zaletą w domu, gdzie są małe dzieci jest skuteczne chronienie ich przed uderzeniem się o metal. Na osłony żeberek kaloryfera umieszczonego we wnęce podokiennej najlepsze jest drewno sosnowe, możliwe bezsęczne, prosto słoiste i dobrze wysuszone, aby nie traciły kształtu w czasie użytkowania. Boczne ścianki osłon mogą być wykonane z sosnowych desek grubości 20 mm i szerokości odpowiednio dobranej do miejscowych warunków. Przednia (frontowa) część osłony połączona z bocznymi ściankami za pomocą zawiasów taśmowych składa się z listew o przekroju 15×35 mm połączonych dwiema listwami poziomymi o przekroju 15×50 mm. Można również przewidzieć przestrzeń na pomieszczenie kamionek nawilżających powietrze w pokoju, a wtedy ścianki boczne powinny być odpowiednio szersze. Wymiary szczelin półki nad grzejnikiem są takie same, jak listew pionowych. Długość poszczególnych elementów należy dostosować do konkretnego grzejnika. Wszystkie listwy i deski obrabia się najpierw strugiem równiakiem, a następnie szlifuje papierem ściernym o ziarnistości 180 (według numeracji handlowej). Otwory na wkręty łączące elementy nawierca się wiertłem dostosowanym do średnicy wkrętów. Przed montażem trzeba elementy osłon 2-krotnie polakierować, najlepiej lakierem nitro. Układ listew wypełniających jest przemienny, są one montowane prostopadle do listwy łączącej kolejno: płasko i na sztorc, za pomocą Wikolu i wkrętów. Ażurowana półka parapetu jest zmontowana identycznie jak osłony pionowe z tą tylko różnicą, że wszystkie listwy wypełniające są ułożone płasko względem listem łączących.