Najważniejsze problemy w czasie budowy

Najważniejsze problemy w czasie budowy

Przygotowania do budowy trzeba rozpocząć na rok lub dwa lata wcześniej, aby wszystkie przewidziane czynności wykonać w pełni i bez pośpiechu. Trzeba pamiętać, że od dobrego przygotowania inwestycji zależy sprawna jej realizacja, a sama budowa nie trwa długo, zasadniczo nie dłużej niż rok. Pierwszym krokiem przygotowaniu inwestycji jest sprawdzenie, czy działka znajduje się na terenach budowlanych, czy nie ma istotnych przeszkód i zastrzeżeń odnośnie do projektowanej budowy. Naczelnik gminy lub miasta obowiązany jest udzielić budującemu informacji o możliwościach i warunkach realizacji inwestycji na terenie proponowanym przez budującego. Uzyskanie potrzebnych danych ułatwi właściwy wybór miejsca budowy w odpowiedniej odległości od drogi, granicy sąsiada czy też innych budynków. W ten sposób można uniknąć ewentualnych kłopotów, np. konieczności wybrania innego miejsca pod budowę i co za tym idzie, przerzucania materiałów już nagromadzonych. Nie mniej poważnym problemem w przygotowaniu inwestycji jest właściwy wybór projektu. Najpierw trzeba zapoznać się z gotowymi projektami zebranymi w katalogach projektów typowych. Wybór może okazać się niełatwy. Sprawę tę trzeba więc dobrze przemyśleć i rozważyć, a następnie wybrać projekt najbardziej odpowiedni. Późniejsze zmiany, zwłaszcza w czasie trwania robót budowlanych, nigdy nie wychodzą na korzyść i pociągają za sobą niepotrzebne, dodatkowe koszty. Wiele też trudności może sprawić znalezienie solidnego, uczciwego, dobrze znającego swój zawód, a jednocześnie niezbyt drogiego rzemieślnika. Możemy być spokojni o jakość robót i trwałość budynku, o ile uda się nam pozyskać takiego wykonawcę.