Montaż rolet okiennych

Montaż rolet okiennych

Duże naświetlenie pomieszczeń mieszkalnych nie zawsze jest pożądane, a wykonanie ruchomych osłon nie sprawia wielkiego kłopotu. Dobre efekty dają metalowe żaluzje zamontowane między szybami w oknie, lecz założenie ich jest dość drogie. Znacznie taniej kosztują zwijane rolety okienne – bardzo popularne i tanie. Do montażu rolety zwijanej potrzebne są stalowe uchwyty w formie kątowników, z blachy grubości 3mm. W jednym z kątowników należy wywiercić otwór o średnicy 4 mm na czop rolety, w drugim zaś – wyciąć poziomy otwór w kształcie prostokąta o wymiarach 2,5×6 mm. W podłużny otwór musi wejść końcówka rolety zaopatrzona w zapadkę służącą do blokowania mechanizmu zwijającego roletę. Mechanizm ten napędzany jest długą, spiralną sprężyną ukrytą we wnętrzu drewnianego korpusu rolety. Rozwijając roletę przez pociągnięcie sznurka zakończonego drewnianą kulką powoduje się skręcanie sprężyny. W pozycji rozwiniętej roleta blokowana jest zapadką. Uruchomienie samoczynnego mechanizmu zwijającego polega na lekkim pociągnięciu za sznurek służący do opuszczania rolety i natychmiastowym zwolnieniu sznurka. W takiej sytuacji zapadka pod wpływem siły odśrodkowej odsunie się od kółka zębatego i sprężyna zwinie roletę na wałku. Kątowniki mocujące roletę przykręca się długimi wkrętami do kołków osadzonych albo w stropie nad oknem, albo w ścianie – jeżeli okno jest osadzone z dala od stropu. Wiercenie otworów w stropie jest bardzo żmudne i przykre. Powstający podczas wiercenia pył betonowy opada na głowę i na oczy, należy użyć więc okularów ochronnych i nakrycia głowy.