Boazerie w domu

Boazerie w domu

Najefektowniejsze, a zarazem najtrwalsze wykończenie ścian uzyskuje się układając na ich powierzchni boazerię wykonaną z drewna. Na boazerie nadają się rozmaite gatunki drewna, zwłaszcza szlachetnego, a więc mahoniu, modrzewia albo dębu. Boazeria taka jest jednak bardzo kosztowna. Dobre efekty uzyskuje się również przy stosowaniu tańszego drewna sosnowego lub świerkowego, a dobry ogólny wygląd takiej boazerii zależy od jakości surowca oraz od dokładności jego obróbki. Można tu wykorzystać różnorodne materiały drzewne: tarcicę, sklejkę sosnową lub liściastą albo płyty wiórowe typu „Okal”. Jeżeli będzie stosowana tarcica, to można zamówić w zakładzie stolarskim odpowiednie elementy boazerii z określonego gatunku drewna, albo też zakupić w sklepie z materiałami drzewnymi gotowe, sosnowe elementy boazerii. To ostatnie rozwiązanie jest najtańsze i najłatwiejsze do osiągnięcia, jednak listwy oferowane przez handel uspołeczniony – produkowane z odpadów drewna są bardzo niskiej jakości. Bez względu na rodzaj zastosowanego materiału, poszczególne elementy boazerii są łączone między sobą albo na tzw. własne albo na obce pióro. Różnica polega tu na sposobie frezowania bocznych krawędzi listew. Wykonanie elementów łączonych na własne pióro wymaga znacznie większego zużycia materiału niż przy elementach łączonych na obce pióro, które może być zrobione z pasków najtańszej sklejki grubości 5 mm. Jeżeli boazerie będą wykonane ze sklejki lub płyty, to trzeba zamówić odpowiednie pasy tego materiału, cięte mechanicznie za pomocą gładko tnącej piły tarczowej. Szerokość pasów powinna wynosić 30-40 cm.