Rozwiązywanie problemów

 

Jeśli nagrzewnica lub kurtyna powietrzna nie grzeje, ma słaby nadmuch lub pracuje zbyt głośno, zajrzyj na naszą stronę i sprawdź prawdopodobne przyczyny.

 

1. Jaką moc grzewczą kurtyny wybrać?

 

kurtyny powietrzne ELIS

kurtyny powietrzne ELIS

 

Kurtyny z grzałkami elektrycznymi:

 

wybieramy moc tym większą im:

 

 • większe jest ryzyko przeciągu którego nie powstrzyma zasłona powietrzna (tam gdzie istnieją wysokie klatki schodowe, otwarte drzwi położone po przeciwnej stronie, nieograniczona przestrzeń przed budynkiem, brak wiatrołapów w miejscach narażonych na duży napór wiatru),
 • niższa temperatura panuje w pomieszczeniu, w którym kurtyna będzie zamontowana – z uwagi na niski stopień podgrzania powietrza przez grzałki o najniższych dla danych długości kurtyn mocach zaleca się zastosowanie grzałek mocy :
 • od 4,5kW dla kurtyn i drzwi o szerokości 1m,
 • od 9kW dla kurtyn i drzwi o szerokości 1,5m
 • od 12kW dla kurtyn i drzwi o szerokości 2m

 

Kurtyny przyłączane do instalacji centralnego ogrzewania (kurtyny powietrzne wodne):

 

W tym przypadku możliwa do uzyskania moc grzewcza kurtyny jest ograniczona przez jej szerokość, a wydajność grzewcza, jaką możemy z niej „wycisnąć” zależy od tego jak duży strumień wody przez nią popłynie i jaką będzie ona miała temperaturę (zaleca się, aby woda grzewcza zasilająca kurtynę miała temperaturę conajmniej 70 st.C, a ilość wody zasilającej nie odbiegała od podanej w karcie katalogowej).

Moce grzewcze uzyskiwane przez kurtyny z wymiennikiem wodnym są z reguły wyższe od uzyskiwanych przez kurtyny z grzałkami elektrycznymi, stąd również uzyskuje się wyższy stopień podgrzania powietrza nawiewanego przez kurtynę.

 

2. Kurtyna ma za słaby nawiew, dlaczego?

kurtyna powietrzna FRICO

kurtyna powietrzna FRICO

 

W niektórych sytuacjach może dochodzić do zmniejszenia intensywności nawiewu powietrza z kurtyny:

 

 • w przypadku niezachowania zalecanych w instrukcji montażu odległości urządzenia od sufitu lub ścian bocznych – w tej sytuacji ograniczona zostaje przestrzeń, z której zasysane jest powietrze, należy wówczas odsunąć kurtynę od ścian/sufitu na odległość zalecaną w instrukcji,
 • w przypadku kurtyn przyłączanych do centralnego ogrzewania, które są wyposażone w filtr powietrza (zabezpiecza on wymiennik ciepła przez zapchaniem kurzem, pyłem – zmniejszeniem wydajności grzewczej, podgrzewaniem zbierających sie zanieczyszczeń) przyczyną ograniczenia nawiewu jest często zabrudzenie filtra, należy go po prostu wyczyścić (odkurzyć, umyć itp), jest to najczęściej spotykana sytuacja w dużych marketach, gdzie słychać wycie wentylatorów, nie odczuwa się natomiast zupełnie nawiewu,
 • zakrycie lub zasłonięcie kratki zasysającej,
 • dobrano kurtynę o zbyt małym zasięgu lub dobrano urządzenie „kurtynopodobne” nie spełniające wymagań co do zasięgu.

 

3. Kurtyna powietrzna nie grzeje lub grzeje za słabo, dlaczego?

 

Kurtyny powietrzne elektryczne

 

 • dobrano zbyt niską moc grzewczą w zestawieniu z panującymi warunkami w pomieszczeniu,
 • kurtyna rozpoczyna pracę w niskiej temperaturze, np:
 • tuż po zakończeniu prac remontowych i adaptacyjnych,
 • w pomieszczeniach nieogrzewanych (kurtyna nie jest urządzeniem przeznaczonym do ogrzewania pomieszczeń!),
 • po zakończeniu weekendu lub przerwy świątecznej w warunkach „ekonomicznej” pracy instalacji ogrzewania lub jej całkowitym wyłączeniu.

 

Z A P A M I Ę T A J !

Grzałki elektryczne podgrzewają powietrze przy danym natężeniu nawiewu ZAWSZE o TAKĄ SAMĄ ILOŚĆ STOPNI, niezależnie od temperatury w pomieszczeniu.
Temperatura powietrza na wylocie z kurtyny lub nagrzewnicy będzie zawsze zależeć od temperatury powietrza jakie to urządzenie zasysa.

 

Kurtyny powietrzne wodne

 

 • do kurtyny dopływa zbyt mało wody grzewczej:
 • kurtyna jest dołączona do istniejącej instalacji obsługiwanej przez pompę, której wydajność nie uwzględnia stosunkowo dużego przepływu wody wymaganego przez kurtynę – należy wówczas wykonać osobną pętlę wodną dla kurtyny z osobną obsługująca ją pompą, która zapewni wymagany przepływ,
 • instalacja nie jest zrównoważona, tzn. np do najdalej położonej od źródła ciepła kurtyny dopływa zbyt mało wody, a do blisko położonych grzejników – zbyt dużo – należy zastosować specjalne zawory równoważące, które wyregulują przepływy wody stosownie do wymagań odbiorników ciepła,
 • wymiennik ciepła kurtyny powietrznej jest zapowietrzony, a przepływ wody w związku z tym ograniczony – należy zastosować odpowietrznik,
 • kurtyna jest nieprawidłowo podłączona od instalacji c.o. – do króćca zasilania podłączona jest gałąź powrotu wody do źródła ciepła, a do króćca powrotnego – gałąź zasilania, wówczas bowiem ma miejsce odwrotny niż zakładany przepływ wody grzewczej zmniejszający znacząco wydajność grzewczą wymiennika ciepła – należy zmienić na prawidłowe podłączenie do instalacji.
 • temperatura wody dopływającej do kurtyny jest zbyt niska, np z uwagi na podłączenie do instalacji składającej się z niskotemperaturowych grzejników ściennych lub podłogowych, innym powodem może być czasowe obniżenie temperatury wody grzewczej przez tzw. regulator pogodowy – należy zapewnić stałą, możliwie wysoką temperaturę wody grzewczej (70-90 st.C).

 

3. Czy kurtyna może się włączać i wyłączać wraz z otwieraniem i zamykaniem drzwi?

 

kurtyny powietrzne FRICO

kurtyna powietrzna serii AD 200

 

Może, o ile zastosowano specjalny stycznik drzwiowy – magnetyczny lub mechaniczny.
Aby chronić silnik, styczniki grzałek i same grzałki przed skutkami takiej pracy, należy:

 

 • upewnić się, że kurtyna posiada funkcję przedłużenia pracy wentylatorów dla wychłodzenia rozgrzanych grzałek elektrycznych,
 • zastosować bądź wykorzystać istniejący w niektórych kurtynach moduł elektroniczny, realizujący funkcję stopniowego obniżania mocy nawiewu i grzania w momencie dłuższych przerw w otwarciu drzwi, np:
 • przy drzwiach otwartych kurtyna pracuje z pełną mocą,
 • po zamknięciu drzwi pracuje z pełną mocą przez ustalony czas (np. 3 minuty),
 • po upływie ustalonego czasu przechodzi na połowę mocy nawiewu i grzania (np przez kolejne 3 minuty),
 • po upływie ustalonego czasu wyłącza się całkowicie,
 • po otwarciu drzwi kurtyna przechodzi na najwyższe parametry nawiewu i grzania.

 

Praca kurtyny na zasadzie „zero-pełna moc” przy każdym otwarciu-zamknięciu drzwi nie ma sensu z uwagi na bezwładność wentylatorów i grzałek, nie zdążą się one po prostu rozpędzić i rozgrzać w mgnieniu oka dla spełnienia swojego zadania.

 

4. Jakie znaczenie ma kształt szczeliny nawiewnej?

kurtyna powietrzna systemair

kurtyna powietrzna SYSTEMAIR

 

Szczelina nawiewna jest kluczowym elementem kurtyny powietrznej, jako że jej zadaniem jest takie ukształtowanie strugi powietrznej w formie wąskiej zasłony, która zachowując stabilność i „moc” pokona cały dystans dzielący kurtynę powietrzną od posadzki (lub przeciwnego boku drzwi w przypadku montażu pionowego).

 

Forma szczeliny nawiewnej ma wpływ na:

 

 • prędkość nawiewanego powietrza na wylocie,
 • zasięg zasłony, czyli wymaganą prędkość w interesującej nas odległości, np przy posadzce czy przeciwległym krańcu drzwi przy montażu pionowym,
 • szerokość i rozproszenie powietrza nawiewanego, które przyczynia się do zmniejszenia skutecznego zasięgu,
 • zdolność zasłony powietrznej do przeciwstawienia się naporowi powietrza z zewnątrz,
 • głośność (szum powietrza) związana z wypływem powietrza.

 

Wszystkie wymienione zjawiska powinny być brane pod uwagę przez producentów kurtyn przy projektowaniu formy i kształtu szczeliny nawiewnej, dlatego wśród naszych dostawców obecni są jedynie ci, których urządzenia wyposażone są w szczelinę zaprojektowaną w oparciu o szerokie badania aerodynamiczne i akustyczne.

 

Szczelina nawiewna powinna mieć przede wszystkim nastawny kąt nawiewu, tak aby dostosować go do istniejących warunków zewnętrznych (im większy napór powietrza z zewnątrz, tym bardziej zasłona powietrzna powinna być kierowana w opozycji do niego, tj. 10-15 stopni w kierunku progu.

 

Skuteczność kurtyn powietrznych bez możliwości nastawy kąta nawiewu może być ograniczona.

 

5. Czy kurtyna powietrzna może być zamontowana w suficie podwieszanym?

 

kurtyny powietrzne do sufitu podwieszanego

kurtyna powietrzna serii AR 300 FRICO

 

Oczywiście, należy tylko zapewnić wymagane odległości od stropu właściwego i ewentualnych przeszkód bocznych oraz dopływ powietrza do przestrzeni sufitu podwieszanego, np przez zastąpienie 1-2 modułów sufitowych kratkami, przez które powietrze będzie mogło być swobodnie zasysane przez kurtyny powietrzne.
W przypadku sufitów z pełnych płyt g-k należy wyciąć w nim otwór w odległości co najmniej 600mm od kurtyny, który należy również uzbroić w kratkę.

 

Szerokość otworu nie powinna być mniejsza od szerokości kurtyny.

 

6. Czy kurtyna powietrzna może być zamontowana pionowo?

 

kurtyny powietrzne pionowe frico

Kurtyna powietrzna pionowa serii PA 3500

 

 

Tak, w naszej ofercie posiadamy kurtyny powietrzne które mogą być montowane w pozycji pionowej:

 

 • kurtyny powietrzne ELIS o zasięgu do 3m, montowane do posadzki, jedna do drugiej
 • kurtyny powietrzne DEFENDER o zasięgu do 3,5m, montowane do ściany, każda indywidualnie
 • kurtyny powietrzne ELIS G1 o zasięgu do 5-6m, montowane do posadzki, jedna do drugiej

 


Jeżeli macie Państwo inne pytania dotyczące wszelkich aspektów eksploatacji kurtyn powietrznych, prosimy o kontakt, chętnie rozszerzymy nasze materiały o nowe zagadnienia, udostępniając naszym klientom dodatkowe informacje.


Kopiowanie i wykorzystywanie zamieszczonego tekstu bez zgody autora jest zabronione pod groźbą konsekwencji prawnych.